Декларация за поверителност на Ancestry

В сила от: 18 септември 2023 г.

Обобщение на промените

По-долу са представени последните промени в Декларацията за поверителност на Ancestry и как те могат да Ви засегнат. По-конкретно:

 • Добавихме език за по-нататъшно привеждане в съответствие с изискванията на Закона за правата на поверителност на Калифорния („CPRA“), Закона за защита на данните на потребителите на Вирджиния („VCDPA“), други закони на САЩ и разпоредбите, както и бразилския Общ закон за защита на данните („LGPD“);
 • Включихме Forces War Records, нашата международна марка за военна история, в Декларацията за поверителност на Ancestry;
 • Ние разкрихме, че сега събираме дата на раждане, а не година на раждане, във връзка с регистрацията на AncestryDNA Test Kit, за да ни помогне да присвоим по подходящ начин собствеността върху акаунтите; и
 • Направихме промени в цялата Декларация за поверителност, за да осигурим прозрачност и четимост.

Вашата поверителност е основен приоритет в Ancestry. Ancestry се ангажира да бъде добър стопанин на Вашата Лична информация (както е дефинирано по-долу), да я обработва по отговорен начин и да я защитава с административни, технически, организационни и физически предпазни мерки.

Вярваме, че сме честни, директни и прозрачни, когато става въпрос за Вашите данни. В това отношение Ancestry се води от три ръководни принципа:

 • Прозрачност. Работим усилено, за да бъдем прозрачни относно това каква Лична информация събираме и обработваме.
 • Опростеност. Опитваме се да използваме лесен за разбиране език, за да опишем нашите практики за поверителност и да Ви помогнем да направите информиран избор.
 • Контрол. Даваме Ви контрол върху Личната информация, която ни предоставяте, включително Вашите ДНК Данни (както е дефинирано по-долу), и върху начина, по който се използват, споделят и съхраняват.

 

Когато използвате нашите услуги

Поддържате контрола върху Вашите биологични проби и ДНК данни и можете да ги управлявате, изтривате или унищожавате, както е описано в настоящата Декларация за поверителност. Възможно е да откриете неочаквани факти за себе си или за семейството си, когато използвате нашите услуги. Веднъж направени открития, не можем да ги отменим.

Тази Декларация за поверителност обхваща уебсайтовете, услуги и мобилни приложения на Ancestry, които съдържат връзка към тази Декларация за поверителност, включително: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records и Find a Grave®. В тази Декларация за поверителност ние наричаме „Ancestry“ тези уебсайтове, услуги и мобилни приложения.

За клиенти от САЩ. Допълнителната Декларация за поверителност за жителите на САЩ, представена по-долу, съдържа допълнителна информация за жители на САЩ в Калифорния, Колорадо, Кънектикът и Вирджиния.

За клиенти извън САЩ. Ancestry Ireland Unlimited Company е администратор на Вашата Лична информация и Раздел 8 по-долу съдържа информация за Вашите права.

 

Съдържание

 
1.   Въведение
2.   Създаване на акаунт и Вашата ангажираност с услугите на Ancestry
3.   Каква лична информация събира Ancestry от Вас?
4.   Каква информация събира Ancestry от Вас при използването на услугите?
5.   Информация, която събираме от други източници
6.   Как Ancestry използва вашата лична информация?
7.   Каква информация споделяме, кога я споделяме и кои са получателите?
8.   Вашите права и предпочитания по отношение на Вашата лична информация
9.   Какви са нашите практики за съхранение?
10.   Как мога да изтрия личната си информация?
11.   Сигурност
12.   Международни прехвърляния на данни
13.   Промени в тази Декларация
14.   Правно основание съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС за обработване на лична информация на жители на ЕС
15.   Самоличност и данни за контакт на администратора на данни
16.   Допълнителна декларация за поверителност на жителите на САЩ (само за клиенти от Калифорния, Колорадо, Кънектикът и Вирджиния)
17.   Допълнителна декларация за поверителност за   Австралия
18.   Допълнителна Декларация за поверителност за Бразилия

 

1.  Представяне

За да предоставяме и подобряваме уебсайтовете, мобилните приложения и услугите (наричани общо „Услугите“), ние събираме, обработваме и съхраняваме "„Лична информация“", която е информация, която може да Ви идентифицира пряко или непряко, както е описано допълнително в Раздел 3. Личната информация включва Вашето име, имейл, адрес или всякаква информация, която разумно може да бъде свързана обратно с Вас, включително Вашата Генетична информация. Настоящата Декларация за поверителност описва нашите практики за събиране, съхраняване и обработване на Вашата лична информация и механизмите за контрол, които Ви предоставяме, за да я управлявате в рамките на нашите Услуги. Тази Декларация за поверителност включва нашите Политика за бисквитките описва използването на бисквитки в браузъра и подобни технологии за проследяване.

Информацията за починали лица не представлява лична информация съгласно настоящата Декларация за поверителност.

 

2.  Създаване на профил и ангажираност с услугите на Ancestry

Със създаването на акаунт в Ancestry, Вие ни заявявате, че сте наясно, че Ancestry ще събира, обработва и споделя Вашата Лична информация (включително Вашата Генетична информация, ако сте направили ДНК тест), както е описано в тази Декларация за поверителност.

 

3.  Каква Лична информация събира Ancestry от Вас?

Типовете лична информация, която получаваме и събираме от Вас, зависят от това как използвате услугите. Изискваме определена информация за акаунта, за да предоставяме Услугите в съответствие с нашите Правила и условия на Ancestry и без това няма да можем да Ви предоставим нашите Услуги.

Категория на информацията Описание
Информация за акаунт
 • Вашето име (задължително);
 • Имейл адрес (задължително);
 • Създадена от Вас парола (задължително);
 • Някои марки на Ancestry могат да поддържат услуги за вписване на трети страни, като например Facebook, Google и Apple, които предоставят на Ancestry Вашата Лична информация, като име, имейл адрес и профилна снимка; и
 • Можете да предоставите телефонен номер, за да можем (i) да Ви уведомим за състоянието на резултатите от теста на AncestryDNA; (ii) Ви помага, когато се свързвате с Ancestry Member Services („Member Services“), (iii) Ви позволява да активирате многофакторно удостоверяване.
Информация за кредитна карта/плащане

Информация за плащане и фактуриране, като номер на вашата кредитна карта и адрес(и) за фактуриране и доставка, когато се регистрирате за безплатен пробен период или направите покупка, като например абонамент за Ancestry или комплект за ДНК тест.

Информация за регистрация на комплекта за тестване на AncestryDNA Когато регистрирате тестов комплект AncestryDNA, ние събираме:
 • Регистрационният код, свързан с Вашия тестов комплект AncestryDNA;
 • Определеният за Вас пол при раждането; и
 • Вашата рождена дата.
Информация за профил

Ние събираме информацията, която предоставяте, когато създавате потребителски профил (напр. профилна снимка, Вашето име, потребителско име, биография, възраст, местоположение и потребителски имена на свързани акаунти). Информацията от потребителския Ви профил в Ancestry е видима за други Потребители (определени в нашите Общи условия), затова Ви молим да ограничите тази информация и да използвате потребителско име, което е различно от истинското Ви име, за да защитите Вашата поверителност.

Вашето съдържание

Ние събираме лична информация чрез съдържание, което доброволно допринасяте за Услугите, включително родословни дървета, снимки, аудио/видео записи, истории, анотации към записи, коментари, съобщения и обратна връзка, предоставени на Ancestry.

Генетична информация В нашите партньорски лаборатории, ние извличаме Вашата ДНК от слюнката Ви и я превръщаме в биометрични данни, които могат да бъдат разчетени от машина („ДНК Данни“) и които обработваме, за да Ви предоставим оценка на етническата Ви принадлежност и предложения за Genetic Communities®. Освен това, обработваме Вашите ДНК данни, за да Ви предоставим информация чрез нашия портал за степента на родство с други потребители в нашата ДНК база данни и за всички генетични маркери, свързани с определени биологични, физиологични или поведенчески характеристики, като например дебелината на косата и цвета на очите или характеристики, свързани с благосъстоянието.

Вашите ДНК данни и всяка информация, получена от тях, като оценки за етническа принадлежност, предложения за Genetic Communities, характеристики и генетични роднински съвпадения, представляват Лична информация и се наричат „Генетична информация“.

Вашата проба и Извлечена ДНК. Нито предоставената от Вас слюнка чрез тестовия комплект AncestryDNA, нито извлечената от Вашата проба ДНК (наричани заедно „Биологични проби“) не представляват Лична информация съгласно настоящата Декларация за поверителност. Можете да се съгласите Вашите биологични проби да бъдат съхранявани в нашата биобанка за бъдещи тестове по Ваш избор. Бъдещи тестове и изследвания може да се извърши, ако се съгласите с нашето Информирано съгласие за изследвания или ако дадете съгласието си за други изследвания на Вашите Биологични проби. Ако не дадете съгласието си за съхранението на Вашите биологични проби, ние ще ги унищожим. Раздели 8 и 10 описват как можете да контролирате Вашите биологични проби. Можете да поискате Ancestry да унищожи вашите биологични проби, като се свържете с екипа за обслужване на членове. Може да унищожим Биологични проби, които не отговарят на нашите изисквания за осигуряване на качество, по наша преценка.

Информация, свързана със здравето Ancestry не е юридическо лице, обхванато от Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване („HIPAA“), и предоставените от Вас данни не подлежат на и не са защитени от HIPAA.
Вашите съобщения Ние хостваме и поддържаме Вашите съобщения с други Потребители чрез комуникационните функции на нашата платформа. Също така събираме Ваша информация, когато комуникирате с екипа за Обслужване на членове на Ancestry и с екипите за поддръжка на други наши Услуги, включително аудио и визуална информация (като записи на разговори с екипа за Обслужване на членове на Ancestry или информация, споделена доброволно при участие в проучвания за мнението на потребителите).
Конкурси и промоции Ние събираме лична информация, когато доброволно участвате в конкурси и специални промоции, които провеждаме или спонсорираме и данните за които са предоставени при влизане.
„Find a Grave Photos“ и доброволци за снимки Чрез услугата „Find a Grave“ събираме метаданни, свързани с цифрови снимки, качени в услугата „Find a Grave“, включително местоположение, дата и час на заснемане на снимката. Ако изберете да бъдете доброволец за снимки за „Find a Grave“, Вие ни предоставяте местоположението си, което можете да промените или премахнете по всяко време.
Защитени класификации и чувствителни данни В зависимост от начина, по който използвате Услугите, ние събираме информация, свързана с определени защитени класификации като пол, раса или етнически произход. Напр. ако използвате услугите на AncestryDNA, ние използваме Вашата ДНК проба, за да оценим етническата принадлежност. Друга чувствителна информация, включително сексуална ориентация, може да бъде изведена от съдържанието, което доброволно предоставяте на Услугите.

За информация относно Лична информация, обработвана от Ancestry, свързана с потребители, които не са членове на Ancestry, моля, кликнете тук.

 

4.  Каква информация събира Ancestry при използването на Услугите от Ваша страна?

Категория на информацията Описание
Информация за компютър или мобилно устройство

Ancestry събира информация за начина, по който получавате достъп до нашите услуги, включително уебсайта, който сте посетили преди и след сайта на Ancestry.

Събираме също IP адреса, от който Вашият компютър, мобилно устройство или използваният от Вас прокси сървър осъществява достъп до интернет, в допълнение към друга техническа информация, като например:

 • Операционната система на Вашия компютър;
 • Вашият уеб браузър;
 • Идентификатор на мобилното Ви устройство, предоставен от операционната система на мобилното Ви устройство и операционната система на мобилното устройство; и
 • Името на Вашия доставчик на интернет услуги или мобилен оператор.

Ancestry събира информация за геолокация от Вашето устройство с Ваше разрешение.

Информация от бисквитки и подобни технологии Ancestry използва бисквитки и подобни технологии, както и технически интеграции с маркетингови и рекламни партньори, както е описано в нашата Политика за бисквитките, която представлява част от тази Декларация за поверителност. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките, за да научите повече за нашите практики и опциите за контрол, които Ви предоставяме.
Информация, споделена чрез функциите на социалните медии

Ако взаимодействате със социални медии чрез услугите, например чрез връзки „Споделяне“, „Публикуване“, „Tweet“, „Pin“ или „Следвайте ни“ към сайтове, като Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram и YouTube, Ancestry ще записва тези взаимодействия и каквато и да е информация за акаунта, която тези услуги ни предоставят, в зависимост от Вашите настройки за поверителност с тази трета страна.

Взаимодействията Ви с тези функции се уреждат от декларацията за поверителност на съответната компания – трета страна.

Може да имате опцията да влезете в услугите на Ancestry, като използвате Вашия акаунт в социалната мрежа, като акаунт в Google или Apple. Когато дадете подходящи разрешения, ние ще получим информация за Вас от Вашия акаунт в социалната мрежа, която Ancestry ще използва, за да създаде Вашия акаунт и да изгради профила Ви, като Вашето име, имейл адрес и профилна снимка.

Информация от Вашето използване на Услугите Ние събираме информация за начина, по който използвате Услугите, като напр. когато търсите или получавате достъп до записи или публични родословни дървета, кои страници разглеждате, върху кои връзки кликвате или когато добавяте хора към своето дърво и т.н., която можем да използваме, за да получим данни за Вас като клиент и Вашите интереси, за да Ви предоставим по-добро преживяване, например чрез предложения за търсене.

 

5.  Информация, която събираме от други източници

Категория на информацията Описание на използването
Информация от обществени и исторически записи Ancestry събира записи от различни източници, обикновено от официални източници на записи, включително вестници, както и записи за раждане, смърт, брак и записи от преброяване, които може да съдържат лична информация, свързана с Вас. Публичните и историческите записи могат да съдържат също лична информация, свързана с потребители, които не са членове на Ancestry. Тези записи обикновено се предоставят на потребителите като част от абонаментните услуги на Ancestry.
Информация от трети страни

Можем да получаваме също информация за Вас от трети страни. Напр. можем да допълним данните, които събираме, с информация, лицензирана от трети страни, за да персонализираме Услугите и нашите предложения към Вас.

Ако закупите абонамент за подарък или тестови комплект AncestryDNA като подарък, ще съберем Лична информация, като например име на получателя, адрес за доставка, имейл адрес и необходимата информация за покупката, за да завършим подаръка и да уведомим получателя.

 

6.  Как Ancestry използва Вашата лична информация?

Категория на информацията Описание на използването
Лична информация (общо) Използваме Вашата лична информация, за да предоставяме, персонализираме, подобряваме, актуализираме и разширяваме нашите услуги. Това включва:
 • Удостоверяване на достъпа Ви до Услугите и подобряване на информационната сигурност на Ancestry;
 • Обработване на Вашите плащания за абонаменти, услуги и тестови комплекти AncestryDNA и други продукти и функции;
 • Разработване на нови и подобряване на съществуващите услуги;
 • Да Ви помогнем да създавате и предоставяте информация за Вашите родословни дървета въз основа на данните в базите данни на Ancestry;
 • Издаване на проучвания и въпросници за използване в услугите, както и за улесняване на инициативи за разработване на продукти и изследвания;
 • Провеждане на научни, статистически и исторически изследвания;
 • Откриване и защита от грешки, измами или други престъпни или злонамерени действия; и
 • Прилагане на нашите Общи условия.
Комуникации Използваме Вашата Лична информация, за да комуникираме с Вас относно услугите, например когато:
 • Отговаряме на Вашите запитвания към екипа за обслужване на членове;
 • Уведомяваме Ви за потенциални генетични роднини, идентифицирани чрез ДНК съвпадение или чрез нашите услуги за семейна история (например „Ancestry Hints®“ за потенциални предци в нашата база данни), или актуализации на Вашите резултати от тест AncestryDNA (например оценка на вашата етническа принадлежност и Генетични общности;
 • Уведомяваме Ви за записи или „намеци“, отнасящи се до хора от Вашето родословно дърво или до такива, с които може да сте свързани;
 • Уведомяваме Ви за промени в услугите или за нови услуги;
 • Каним Ви да участвате в медийни продукции на Ancestry, реклами, провеждане на проучвания на потребителските нагласи или отзиви; и
 • Предоставяме Ви информация или изискваме действие в отговор на технически проблеми, проблеми със сигурността и други оперативни проблеми.
Пазарни продукти и оферти от нас или нашите бизнес партньори

Ние използваме Лична информация (напр. демографска информация, налична от източници на трети страни или от части на Ancestry (профил, родословни дървета и т.н.), за да представяме на пазара нашите продукти и оферти от нас или нашите бизнес партньори. Този маркетинг включва рекламиране въз основа на Вашите интереси.

Ancestry не споделя Вашата Генетична информация с трети страни – търговци, застрахователни компании или работодатели, и няма да използва Вашата Генетична информация за маркетинг или персонализирана реклама, без да получи Вашето отделно, изрично съгласие.

За маркетинг, който сте се съгласили да получавате по имейл или SMS, можете да контролирате начина, по който се свързваме с Вас, като използвате връзката за отписване във всеки маркетингов имейл, който получавате, като промените настройките си за комуникация или като следвате инструкциите в маркетинговите съобщения, които получавате. Контролите за свързани марки на Ancestry са достъпни чрез техните настройки и са изброени тук. За реклами в платформи на трети страни се базираме на нашите законни интереси като правно основание (моля, вижте Раздел 7) и трябва да контролирате маркетинговите си предпочитания директно в тези платформи.

Генетична информация Ancestry използва Вашата Генетична информация за следните цели:
 • Предоставяне на резултати за етническа принадлежност, съвпадения на ДНК (напр. близки роднини, по-малко близки или далечни роднини) от нашата база данни и друга информация, която да помогне на Вас и на други потребители да научите повече един за друг, за потенциални членове на семейството, както и за Вашите генетични роднини и семейни групи;
 • Свързване с генетични роднини в нашата база данни и подпомагане на опознаването им чрез функции, като ДНК съвпадение или други функции на продукта;
 • Предоставяне за Вас, чрез нашия портал, на други данни за това, какво разкрива Вашата ДНК за определени специфични характеристики и здравето;
 • Предоставяне на подходящи резултати, които Ви помагат да откриете общи предци и други подробности за историята на Вашето семейство, както и да Ви помогнат да изградите Вашето родословно дърво и да се свържете с приятели и роднини;
 • Проучване на обобщена генетична информация с цел по-добро разбиране на здравето, благосъстоянието, стареенето или физическите състояния, свързани с населението и етносите;
 • Провеждане на научни, статистически и исторически изследвания; и
 • Подобряване на характеристиките и функционалността на съществуващите ни продукти, свързани с ДНК, подобряване на потребителското преживяване във всички услуги на Ancestry, подобряване на качеството на нашите лабораторни процеси и технологии, и създаване на нови продукти и услуги.

 

7.  Каква информация споделяме, кога я споделяме и кои са получателите?

Ancestry не споделя Ваша индивидуална Лична информация (включително Вашата Генетична информация) с трети страни, освен както е описано в тази Декларация за поверителност или с Вашето допълнително съгласие. Ние не споделяме доброволно Вашата информация с правоприлагащите органи. Освен това, няма да споделяме Вашата Генетична информация със застрахователни компании, работодатели или трети страни на пазара без Вашето изрично съгласие.

Специфичните за САЩ разкрития на Ancestry можете да намерите тук.

Описаните по-долу обстоятелства обясняват кога може да се извърши споделяне:

 
Лица, с които може да бъде споделена Вашата информация / Обстоятелства, при които се извършва споделянето Описание
Компании на Ancestry

Ние споделяме Вашата информация в рамките на групата от компании Ancestry, изброени тук („Компаниите Ancestry“) за предоставяне и подобряване на нашите Услуги.

Ние прехвърляме Вашата лична и генетична информация между базираната в Ирландия компания на Ancestry и базираните в САЩ компании на Ancestry. За повече информация, вижте Раздел 12.

Други потребители или други лица, с които може да изберете да споделите

Като част от използването на услугите, имате възможност да добавяте или споделяте информация с всички потребители на услугата или чрез функции за споделяне с конкретни потребители на Ancestry и дори потребители, които не са членове на Ancestry. Може да имате допълнителни опции за споделяне в някои Услуги, например AncestryDNA (вж. по-долу).

Информацията във Вашия(ите) публичен(и) профил(и) ще бъде видяна от всички други потребители, както и публичните подробности за родословното дърво. По подразбиране профилите на живи хора във Вашето дърво са видими само за Вас и хората, с които споделяте дървото си като „редактор“ или които сте упълномощили да преглеждат живи хора на Вашето дърво. Друга информация за живи хора може да бъде видима, ако е включена в публична медийна галерия или ако потребителите изберат да публикуват информацията извън своето дърво.

Можете да споделяте дейността си в зависимост от начина, по който взаимодействате със записите на Ancestry или съдържанието на друг потребител, например ако допринасяте за родословното дърво на друг потребител или коментирате запис или съдържание на друг потребител. Ако функцията за Скорошни зрители е включена в настройките на Вашия акаунт, може да покажем на собствениците на дървета, че сте посетили тяхното дърво. Ако изберете да виждате и да бъдете виждани от хората със съвпадения с Вашата ДНК, хората със съвпадения с Вашата ДНК могат да виждат определена лична информация, като например Вашето потребителско име, как биха могли да бъдат свързани с Вас, дали сте свързали родословно дърво към Вашата ДНК, както и всички или само споделените (по Ваше желание) региони и общности. Възможно е да Ви бъдат предложени други възможности за свързване с роднини или за научаване на роднински връзки.

Можете да сравните друга ДНК информация, като етнически региони, генетични общности и черти, с Вашите съвпадения на ДНК.

Ако споделяте подробности за семейната си история или ДНК данни извън услугите, правите това на свой собствен риск.

Доставчици на услуги

Ние работим с други компании при предоставянето и маркетинга на услугите. В резултат на това, тези компании ще имат достъп до или ще съхраняват в своите системи част от Вашата информация, включително част от Вашата лична информация. Тези компании подлежат на договорни задължения, уреждащи неприкосновеността на личния живот, сигурността на данните и поверителността в съответствие с приложимите закони. Тези компании и личната информация, до която могат да имат достъп, включват нашите:

 • Лабораторни партньори (като Вашите биологични проби);
 • Доставчици на услуги за доставка на тестови комплекти AncestryDNA (като име, адрес за доставка и телефонен номер);
 • Доставчици за обработка на плащания (като информация за плащане);
 • Доставчици на инфраструктура за облачни услуги (уеб и мобилните услуги на Ancestry са базирани на облак услуги; всички Ваши данни се съхраняват от нашите доставчици на облачни услуги);
 • Съоръжения за съхранение на биологични проби (например код на тестови комплект за AncestryDNA);
 • Доставчици, които ни помагат в анализа на маркетингови и потребителски проучвания, предотвратяването на измами и сигурността (като имейл адрес);
 • Доставчици на комуникационна инфраструктура (като име и имейл адрес); и
 • Доставчици, които ни помагат да предоставяме някои функции за екипа за Обслужване на членове, като телефонна поддръжка или инструменти за провеждане на анкети (например информация за акаунт, име или имейл адрес).
Партньори за анализ и реклама Работим с партньори трети страни за аналитични и рекламни цели. Чрез събирането и споделянето на определена лична информация, тези доставчици ни помагат да персонализираме по-добре рекламите, за да отговарят на Вашите интереси. Те ни помагат също да измерваме ефективността на рекламните кампании и се използват, за да Ви предоставяме реклами, които са по-подходящи за Вас.
Партньори в областта на изследванията и деидентифицирани данни Ние споделяме деинтифицирана Генетична информация с партньори в областта на изследванията само когато ни предоставите изричното си съгласие за това чрез нашето Информирано съгласие за изследвания. Освен ако не се съгласите с Информираното съгласие за изследвания, Вашите данни няма да бъдат включени в данните, споделяни с тези изследователи. Всяка такава деидентифицирана Генетична информация и фенотипна информация, която споделяме с трети страни за изследователски цели, се прави в съответствие с част 46 (започваща с Раздел 46.101) от Дял 45 от Кодекса на федералните разпоредби.

Партньорите в областта на научните изследвания включват търговски организации или организации с нестопанска цел, които провеждат или подкрепят научни изследвания, разработване на терапии, медицински изделия или свързани с тях материали за лечение, диагностика или прогнозиране на здравословни състояния. При някои обстоятелства, партньорът в изследването или Ancestry може да има финансов интерес от споразумението за изследване. Списък на нашите партньори в областта на научните изследвания можете да намерите тук.

Правоприлагане

Ancestry не предоставя доброволно данни от какъвто и да е тип на правителствени или съдебни органи или на правоприлагащи агенции. За да осигурим на нашите потребители максимална защита съгласно закона, ние изискваме от всички правителствени агенции, които искат достъп до данните на клиентите на Ancestry, да следват валиден правен процес. Ние не позволяваме на правоприлагащите органи да използват Услугите за разследване на престъпления или за идентифициране на човешки останки.

Ако сме принудени да разкрием Вашата лична информация на правоприлагащите органи, ще направим всичко възможно да Ви уведомим предварително, освен ако законът не ни забранява да го направим. Ancestry изготвя Доклад за прозрачност, в който посочваме броя на валидните искания на правоприлагащите органи за потребителски данни във всички наши центрове.

Друг правен или регулаторен процес Можем да споделим Вашата лична информация, ако считаме, че това е разумно необходимо, за:
 • Спазване на валидни правни процедури (напр. призовки, заповеди);
 • Изпълнение или прилагане на нашите Общи условия;
 • Защита на сигурността или целостта на услугите; или
 • Защита на правата, собствеността или безопасността на Ancestry, нашите служители или потребители.
Ако Ancestry бъде придобита от друга компания Ако Ancestry или нейният бизнес бъдат придобити или прехвърлени (включително във връзка с несъстоятелност или други подобни процедури), може да споделим Вашата лична информация с придобиващото или получаващото юридическо лице. Поетите задължения в тази Декларация за поверителност ще продължат да се прилагат за Вашата лична информация, която е прехвърлена към новото юридическо лице.
Обобщени данни Ancestry разкрива потребителска информация в обобщен, деидентифициран вид като част от Услугите или нашия маркетинг, или в научни публикации, публикувани от нас или нашите партньори в областта на изследванията. Напр. можем да отбележим процента на имигрантите в дадена държава, които са от определен географски регион или държава. Такова разкриване никога няма да включва лична информация и ние няма да я идентифицираме повторно.

 

8.  Вашите права и избор по отношение на личната Ви информация

Всички Потребители (както е определено в нашите Общи условия), могат да използват нашите онлайн инструменти с цел: 1) да поискат отчет за това каква Лична информация са ни предоставили, 2) да изтеглят копие от своите ДНК Данни или да изтеглят копие от своите родословни дървета и 3) да изтрият своите родословни дървета, резултати от тестове AncestryDNA или акаунт.

Освен това някои закони за поверителност на данните, като GDPR на EUEEA, GDPR на Обединеното кралство и LGPD на Бразилия, предоставят на хората конкретни права по отношение на тяхната лична информация. Например:

Право на достъп/на информация. Може да имате право да поискате достъп до Вашата лична информация и да Ви бъде предоставено копие от определена информация, включително категориите на Вашата лична информация, които събираме и разкриваме. За да поискате копие, следвайте тези подробни инструкции. Ако искате копие от Вашите ДНК Данни, следвайте тези подробни инструкции. Ако искате копие от Вашите родословни дървета, следвайте тези подробни инструкции.

Право на коригиране/поправка. Може да имате право да поискате от нас да коригираме или поправим неточна Лична информация за Вас.

Право на заличаване/изтриване. В определени случаи имате право да поискате от нас да ограничим (преустановим всяко активно обработване) или да изтрием Вашата Лична информация, ако има валидни основания за това и при спазване на приложимото законодателство. Вижте Раздел 10 за информация как да изтриете Вашата Лична информация.

Право на възражение. Може да имате право да възразите срещу дейности по обработване в наши законни интереси, когато такива дейности засягат Вашите права и свободи като физическо лице. Освен това, когато дадете съгласието си за обработка на Вашата лична информация за определена цел, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Ще спрем всяка по-нататъшна обработка на Вашите данни за тази цел.

Право на ограничение. Имате право да поискате ограничаване на нашата обработка на Вашата Лична информация, напр. когато считате, че обработката се основава на неточни данни или не се извършва по законен начин.

Право на преносимост на данните. Може да имате право да получите определена Ваша Лична информация във формат, който може да бъде предаден на друг администратор на данни.

Право на оплакване. Имате право да подадете оплакване до Ирландската комисия за защита на данните (Обработване на жалби, разследвания и правоприлагане за физически лица | Комисар по защита на данните) или всеки друг компетентен надзорен орган в страната на пребиваване.


Можете да упражните тези права, като използвате инструментите, описани по-долу, или като се свържете с Ancestry. Подробности и възможности за достъп до тази информация са изброени в Раздел 15.

Тип Предпочитания
Ancestry Можете да получите достъп до и да актуализирате личната информация (като Вашия имейл адрес, потребителско име, информация за профила и т.н.), която предоставяте на Ancestry, по всяко време в следните раздели на настройките за поверителност: За да научите как да управлявате настройките за поверителност за всички родословни дървета, които сте създали в Ancestry, можете да посетите Вашите  Настройки за родословно дърво или да кликнете тук.
Свързани марки Ancestry се стреми да улесни управлението на поверителността Ви в услугите. Можете да управлявате настройките си за поверителност за нашите свързани марки тук.
Мобилни приложения Можете също да контролирате информацията си чрез настройките, налични в нашите мобилни приложения, като приложенията „Ancestry“ и „Find a Grave“.
Реклама Ние използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване, както и интеграции с маркетингови и рекламни партньори трети страни, за да събираме данни за Вашите интереси или поведение и да Ви предоставяме насочени реклами. Можете да промените настройките си, както е описано в нашата Политика за бисквитките. За информация, относно опцията „Do Not Track“ (Не проследявай), моля, вижте нашата Политика за бисквитките.
Изтегляне на информация за родословно дърво Ancestry Ви позволява да изтегляте информация за родословното си дърво в стандартния формат на родословното дърво GEDCOM във Вашите Настройки за родословно дърво. Научете как тук.
Изтегляне на данни за ДНК Можете да изтеглите файл с Вашите ДНК данни. Ако изтегляте своите ДНК данни, правите това на свой риск. За повече информация относно това какво е включено в изтеглянето на Вашите ДНК данни, отидете тук.

 

9.  Какви са нашите практики за задържане?

Услугите на Ancestry в основата си се основават на схващането, че личното пътуване към себепознание не е еднократно събитие и продължава през дълги периоди от време – вероятно през целия живот. Освен това, и по-специално по отношение на нашите абонати и клиенти на ДНК, които плащат такси или закупуват абонаменти, непрекъснатото усъвършенстване на нашите бази данни от исторически записи и характеристики на ДНК осигурява ползи и информация за нашите потребители с течение на времето. В резултат на това, нашите практики за съхранение на данни отразяват тази постоянна стойност чрез съхранение на потребителски акаунти в нашата система, докато нашите потребители не ни информират за желанието си да изтрият своите данни или да закрият своите акаунти.

Категория на информацията Период за съхранение
Акаунт и Профил Ancestry ще съхранява личната информация, която сте предоставили при създаването на Вашия акаунт и профил, докато не изтриете акаунта си.
Родословно дърво Поради значението на родословните дървета за много поколения, Ancestry ще съхранява данните за Вашето родословно дърво, за да Ви осигури постоянен достъп, актуализирани характеристики и възможност за актуализиране на родословното Ви дърво. Данните от родословното Ви дърво се съхраняват, докато не изтриете родословното дърво или акаунта си.
ДНК

Ancestry съхранява Вашите ДНК Данни, за да Ви предостави закупените (или подарените) функции и функционалности, включително непрекъснато актуализирани функции, като съвпадения на ДНК, все по-подробни оценки на етническата принадлежност и подобрени региони и общности, както и нови други характеристики въз основа на Вашите ДНК Данни. Вашите ДНК Данни се съхраняват, докато изтриете резултатите от ДНК теста AncestryDNA или акаунта си.

Ако сте били клиент на AncestryHealth, нашите партньори от лабораториите на AncestryHealth трябва да съхраняват Вашите ДНК данни и резултатите от теста за период от поне седем години или както се изисква от щатското законодателство и Закона за подобрения в клиничните лаборатории (CLIA) и насоките, които се прилагат за лабораториите, сертифицирани от Колежа на американските патолози (CAP).

Свързани марки Някои от нашите свързани марки (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember и Find a Grave) имат свои собствени входни данни за акаунти и ще запазят Личната информация, която сте предоставили при създаването на Вашия акаунт и профил, както е необходимо, за да Ви предоставят непрекъснати и актуализирани Услуги, докато ни помолите да я изтрием.
Използване на информация Ние съхраняваме информация за използването (напр. посещения в центрове) в анонимизирана или обобщена форма. Веднъж обобщена, тази информация вече не представлява лична информация и не подлежи на искания за изтриване от страна на потребителите.

 

10.  Как мога да изтрия личната си информация?

Можете да изтриете Вашата лична информация от Ancestry по всяко време.

Категория на информацията Как да изтриете
Лична информация

Можете да изтриете Вашата лична информация от Ancestry, като следвате тези инструкции.

Ако сте споделили информация с други Потребители (напр. като сте направили родословните си дървета публично достояние или като сте споделили ДНК резултатите си директно с други Потребители), Ancestry няма да може да премахне копия на информацията, която други Потребители може да са запазили, и тя може да бъде премахната само като се свържете с другия Потребител и го/я помолите да я изтрие.

Моля, отправяйте всички искания за премахване на информация от свързани архивни записи към отговорното за архивирането юридическо лице.

Ще разглеждаме искания за премахване на лична информация от индексите за търсене на съхраняваните от нас документи за всеки отделен случай в съответствие със закона.

За информация относно лична информация, обработвана от Ancestry, свързана с потребители, които не са членове на Ancestry, моля, кликнете тук.

Генетична информация

Ако поискате от Ancestry да изтрие Вашите ДНК данни, ние ще изтрием цялата генетична информация, включително всяка производна генетична информация (оценки на етническата принадлежност, генетични роднински съвпадения и т.н.), от нашите системи за производство, разработка, анализ и изследвания в рамките на 30 дни.

За да поискате унищожаване на Вашите биологични проби, трябва да се свържете с екипа за Обслужване на членове. Моля, обърнете внимание, че ако сте приели нашето Информирано съгласие за изследвания, няма да можем да премахнем Вашата генетична информация от активни или завършени изследователски проекти, но няма да я използваме за нови изследователски проекти.

Общи Възможно е да има известно забавяне при изтриването на Вашата Лична информация от нашите системи за архивиране след нейното изтриване от нашите производствени, развойни, аналитични и изследователски системи. Също така нашите лабораторни партньори могат да съхраняват информацията, която получават от нас, за да спазват законите или разпоредбите, изискващи съхранение на определени данни, като изменения на нормативните изисквания за подобрения в клиничната лаборатория, администрирани от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ. Ancestry също така запазва определена информация, ако това е разумно необходимо за спазване на нашите законови задължения (включително искания на правоприлагащите органи), за разрешаване на спорове, поддържане на сигурността, предотвратяване на измами и злоупотреби, спазване на данъчни изисквания, изисквания на платежната индустрия, ценни книжа и клинични регулаторни изисквания.
Свързани марки За да изтриете информация от нашите свързани марки (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember и Find a Grave), винаги можете да се свържете с нас в свързаната марка и да поискате изтриването от тази услуга на Вашата Лична информация. Някои услуги могат да имат също онлайн формуляр за заявка, достъпен от менюто с настройки на акаунта на съответната услуга и видим тук.

 

11.  Сигурност

Ancestry поддържа цялостна програма за информационна сигурност, предназначена да защитава личната информация на нашите клиенти, като използва административни, физически и технически предпазни мерки.

Използваните специфични мерки за сигурност се основават на чувствителността на събраната лична информация. Разполагаме с мерки за защита срещу неподходящ достъп, загуба, злоупотреба или промяна на лична информация (включително генетична информация), която е под наш контрол.

Екипът по сигурността на Ancestry редовно прави преглед на нашите практики за сигурност и поверителност и ги подобрява, ако е необходимо, за да гарантира целостта на нашите системи и Вашата лична информация.

Ние използваме защитен сървърен софтуер за криптиране на лична информация (включително генетична информация) и си партнираме само с компании за сигурност, които отговарят на и се ангажират с нашите стандарти за сигурност. Въпреки че не можем да гарантираме, че няма да се стигне до загуба, злоупотреба или промяна на данни, ние използваме подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване на такива инциденти.

Важно е също да се предпазвате от неоторизиран достъп до Вашата лична информация, като поддържате силни пароли и се предпазвате от неоторизирано използване на собствения си компютър или устройство.

 

12.  Международно прехвърляне на данни

Ние сме глобална компания и може да прехвърлим Вашата лична информация в държави, различни от Вашата държава, включително в Съединените американски щати, Ирландия, Обединеното кралство и Франция. Възможно е държавите извън ЕИП, Швейцария или Обединеното кралство да не предлагат същото ниво на защита на данните, както в родната Ви страна. Когато прехвърляме Вашата лична и генетична информация между базираната в Ирландия компания на Ancestry и базираните в САЩ компании на Ancestry за обработка в САЩ, разчитаме на установени механизми за прехвърляне, като например стандартни договорни клаузи.

 

13.  Промяна на тази Декларация

Можем да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време, но ще предоставяме предварително известие за всякакви съществени промени в нея, като публикуване на известие чрез услугите, на нашите уебсайтове или изпращане на имейл, за да Ви предоставим възможност да прегледате промените и да изберете дали да продължите да използвате услугите.

Ще Ви уведомяваме също за несъществени промени в тази Декларация за поверителност от датата на влизането им в сила, като публикуваме известие чрез Услугите, на нашите уебсайтове или Ви изпращаме имейл.

Ако възразите срещу промените, можете да изтриете акаунта си, както е описано в Раздел 10.

 

14.  Правно основание съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС за обработване на Лична информация на жители на ЕС

Съгласно законодателството на ЕС/ЕИП и Обединеното кралство, от нас се изисква да посочим целите, за които обработваме Вашата Лична информация, и правните основания, на които разчитаме за тази цел. Ancestry се базира на редица правни основания, за да събира и обработва Вашата лична информация и генетична информация. Можете да видите подробности за нашите правни основания тук.

 

15.  Самоличност и данни за контакт на Администратора на данни

Клиенти в САЩ

Ако пребивавате в САЩ, Ancestry.com Operations Inc. и Ancestry.com DNA, LLC, са отговорни за използването на Вашите данни и за отговарянето на всякакви искания, свързани с Вашата лична информация.

 

  Имейл Пощенски адрес
За потребители, които се намират в САЩ [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
На вниманието на: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Искания относно поверителността в САЩ [email protected] неприложимо
Поддръжка на оторизиран представител в Калифорния [email protected] Неприложимо

 

Клиенти извън Съединените американски щати

Ако пребивавате извън Съединените американски щати, Ancestry Ireland Unlimited Company е Вашият администратор на данни.

Потребителите извън САЩ могат да се свържат с Ирландската комисия за защита на данните или с Вашия местен орган за защита на данните.

 

  Имейл Пощенски адрес
За потребители, които се намират извън САЩ [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
На вниманието на: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Ireland

 

За клиенти на Ancestry. За подробности как да се свържете с нас, можете да кликнете тук, или можете да изпратите въпроси чрез чат.

Искания от правоприлагащите органи: Исканията за информация от правоприлагащите органи трябва да следват насоки на Ancestry за правоприлагащите органи.

 

16.  Допълнителна Декларация за поверителност на жители в САЩ

Ancestry предоставя тази Допълнителна Декларация за поверителност на жители в САЩ („Декларация за поверителност за САЩ“), приложима само за жители в Калифорния, Колорадо, Кънектикът и Вирджиния, като допълнение към нашата Декларация за поверителност, за да предостави информация за начина, по който можете да упражните Вашите права според Закона за поверителност на потребителите в Калифорния от 2018 г. („CCPA“), Закона за поверителност в Колорадо („CPA“), Закона за защита на данните в Кънектикът („CTDPA“), и Закона за защита на данните на потребителите във Вирджиния („VCDPA“). Тази Декларация за поверителност за САЩ обхваща всички уебсайтове, услуги и мобилни приложения на Ancestry, които съдържат връзка към тази Декларация за поверителност за САЩ, включително: Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, and Find a Grave (наречени навсякъде, както е приложимо, „Ancestry“, „ние“ или „нашите“). Тя се отнася за личната информация (определена по-горе), която събираме от използването на нашите услуги и чрез всякакви други средства, чрез които взаимодействате с нас.

16.1  Категории лична информация

Ancestry събира и е събирала следните категории Лична информация през последните 12 месеца преди датата на влизане в сила на тази Декларация за поверителност за САЩ:

 • Идентификатори, като име, потребителско име, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, IP адрес, идентификатор на мобилното Ви устройство, имейл адрес, име на акаунт, шофьорска книжка.
 • Категории лична информация, описани в подраздел (д) на Раздел 1798.80, които не са обхванати от съществуваща категория (физически характеристики или описания).
 • Характеристики на защитени класификации съгласно приложимото щатско или федерално законодателство, като определен пол при раждане и година на раждане. Това включва също Вашето Съдържание (както е определено в нашите Общи условия), което избирате да споделите с нас и се счита за законно защитен клас според приложим щатски или федерален закон.
 • Търговска информация, като закупени, получени или обмисляни продукти или услуги, както и други истории или тенденции за закупуване или потребление.
 • Информация за използването на интернет, като история на сърфирането, история на търсенето и информация за взаимодействието Ви с нашите сайтове и реклами.
 • Данни за геолокация, като местоположението на Вашето устройство или компютър и всякакви метаданни, свързани с цифрови снимки, качени във Find a Grave®, включително местоположението, датата и часа, когато е направена снимката.
 • Чувствителни данни, като аудио, електронна и визуална информация (напр. аудио или видео записи, които качвате, записи на разговори с екипа за обслужване на членове на Ancestry или информация, която споделяте доброволно, когато правите с нас проучване на потребителските нагласи).
 • Изводи, направени въз основа на лична информация, като предположение за роднински връзки и създаване на потребителски профили за целите на изследвания, разработване на продукти и маркетинг.
 • Чувствителна Лична информация, като шофьорска книжка, информация за влизане в акаунта, расов или етнически произход и генетични данни, в зависимост от начина, по който използвате услугите. Ние не използваме и не разкриваме чувствителна лична информация, за да направим изводи за характеристиките Ви, различни от тези заключения, които са неразделна част от услугите на Ancestry, като Вашата оценка за етническа принадлежност, черти и генетични общности.

Някои категории информация се събират само ако използвате определени наши услуги.

16.2  Бизнес цели

Ancestry използва категориите лична информация, описани в Раздел 16.1, за следните бизнес цели:

 • Предоставяне, персонализиране, подобряване, актуализиране и разширяване на услугите на Ancestry;
 • Комуникация с Вас относно услугите;
 • Помощ за гарантиране на сигурността и целостта на услугите; и
 • Маркетинг на нови продукти и оферти от нас или нашите бизнес партньори въз основа на Вашите интереси.

16.3  Категории източници на лична информация

Ancestry събира и е събирала през последните 12 месеца преди датата на влизане в сила на тази Декларация за поверителност категориите Лична информация, описани в Раздел 16.1, от следните категории източници:

 • Вие, нашият потребител/посетител – този източник на лична информация зависи от използването на услугите от Ваша страна, включително предоставеното от Вас съдържание (както е определено в нашите общи условия);
 • Компаниите на Ancestry (определени в Раздел 7);
 • Обществени записи;
 • Исторически записи; и
 • Трети лица.

16.4  Разкриване на лична информация за бизнес цели

Ancestry споделя и е споделяла през последните 12 месеца преди датата на влизане в сила на тази Декларация за поверителност за САЩ със следните категории трети страни съответните категории Лична информация за бизнес цел:

Категории трети страни  Категории лична информация, която споделяме
Други потребители на Ancestry (ако сте споделили Вашата лична информация в Ancestry
 • Идентификатори;
 • Категории лична информация, описани в Раздел 1798.80(е) от Гражданския кодекс на Калифорния; и
 • Характеристики на защитени класове съгласно приложимото щатско или федерално законодателство.
Компании на Ancestry
 • Идентификатори;
 • Категории лична информация, описани в Раздел 1798.80(е) от Гражданския кодекс на Калифорния;
 • Характеристики на защитени класове съгласно приложимото щатско или федерално законодателство;
 • Търговска информация;
 • Машинно четими ДНК данни (само между Ancestry и AncestryDNA);
 • Информация за използването на интернет;
 • Геолокационни данни;
 • Чувствителни данни; и
 • Заключения.
Доставчици на услуги
 • Идентификатори и категории лична информация, описани в Раздел 1798.80(е) от Гражданския кодекс на Калифорния, като имейл адрес и уникални лични идентификатори, генерирани от Ancestry (код на епруветката);
 • Биологични проби;
 • Характеристиките на защитените класове съгласно приложимите щатски или федерални закони (самодеклариран пол, определен при раждане, дата на раждане) се разкриват на нашите партньорски лаборатории;
 • Търговска информация;
 • Информация за използването на интернет;
 • Геолокационни данни;
 • Чувствителни данни; и
 • Заключения.
Партньори в областта на изследванията Направете справка с Информирано съгласие за изследвания за информация, относно това какво се споделя с партньори в областта на научните изследвания, което може да включва:
 • Идентификатори;
 • Категории лична информация, описани в Раздел 1798.80(е) от Гражданския кодекс на Калифорния;
 • Характеристики на защитени класове съгласно приложимото щатско или федерално законодателство;
 • Търговска информация;
 • Машинно четими ДНК данни;
 • Информация за използването на интернет;
 • Чувствителни данни; и
 • Заключения.
Правоприлагащи или други регулаторни органи Ние не споделяме доброволно Вашата лична информация с правоприлагащи или регулаторни органи. Преди да предоставим каквито и да било данни на правоприлагащите органи, изискваме валиден правен процес, както е описано в Раздел 7 по-горе. За информация относно споделените данни, вижте нашия двугодишен отчет за прозрачност.

16.5  Предпочитания за разкриване и рекламиране

Ancestry споделя и е споделяла през последните 12 месеца преди датата на влизане в сила на тази Декларация за поверителност за САЩ със следните категории трети страни съответните категории Лична информация за насочена реклама:

Категории Трети страни  Категории лична информация, която споделяме
Партньори по маркетинг и реклама
 • Идентификатори;
 • Търговска информация;
 • Информация за използването на интернет;
 • Заключения.

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да споделяме информация с нашите доставчици на услуги и партньори трети страни по различни причини, включително за измерване, насочване и показване на реклами, както е описано допълнително в тази Декларация за поверителност.

Съгласно законите в определени юрисдикции на САЩ имате право да се откажете от споделянето на Вашата лична информация за целите на онлайн насочената реклама. Можете да научите повече за нашите практики и контролите, които Ви предоставяме, или да откажете определени видове такова споделяне, като посетите нашата Политика за бисквитките. За да промените предпочитанията си относно насоченото рекламиране, моля, посетете нашата страница „Не продавайте или споделяйте моята лична информация/Отказване от насочена реклама“ или връзката „Не продавайте или не споделяйте моята лична информация“ в долния колонтитул на някои от нашите сайтове. Ancestry не продава и не споделя Вашата лична информация за други цели.

Някои браузъри или плъгини използват Глобален контрол на поверителността (GPC), за който можете да научите повече на https://globalprivacycontrol.org. Ако нашият сайт открие GPC сигнал от Вашето устройство, ние ще го интерпретираме като искане да се откажете от продажбата или споделянето на Вашата лична информация и да се откажете от насочена реклама. Ако се откажете от насочена реклама чрез GPC или предпочитанието за отказ на страницата „Не продавай и не споделяй моята Лична информация/Отказ от насочена реклама“, все пак може да Ви предоставим реклама, която не е персонализирана въз основа на Вашата лична информация.

Тези откази са специфични за браузъра и устройството. Ако използвате няколко устройства, като Вашия смартфон, лаптоп или таблет, когато се ангажирате с Услугите на Ancestry, ще трябва да посочите Вашите избори за съгласие от всяко устройство. Ако изчистите бисквитките от кеша на браузъра си, Вашето предпочитание „Не продавай или споделяй“ ще бъде изтрито и ще трябва да го нулирате.

Ancestry не продава и не споделя Вашата Генетична информация с трети страни – търговци, застрахователни компании или работодатели, и няма да използва Вашата Генетична информация за маркетинг или персонализирана реклама, без да получи Вашето изрично съгласие.

16.6  Упражняване на Вашите права.

16.6.1  Право на информация. Може да имате право да поискате да разкрием каква Лична информация събираме, използваме, разкриваме или споделяме. Това включва правото да поискате категориите Лична информация, които сме събрали за Вас, категориите източници на Лична информация, бизнес целта за събиране, разкриване или споделяне на Лична информация, категориите трети страни, с които споделяме категории Лична информация, и конкретните части от Лична информация, които сме събрали за Вас.

Ако подавате искане за информация от свое име, има два начина да го направите: онлайн или по имейл.

За да подадете заявката си за информация за Ancestry онлайн, следвайте следните подробни инструкции относно как да изтеглите данните за Вашия акаунт. Този доклад няма да включва копие на Вашите ДНК Данни или родословни дървета. Ако искате копие от Вашите родословни дървета, следвайте тези подробни инструкции. Ако искате копие от Вашите ДНК данни, следвайте тези подробни инструкции. Моля, обърнете внимание, че ако изтегляте своите ДНК данни, правите това на свой риск.

За да подадете заявка за информация за нашите свързани марки (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember и Find a Grave), винаги можете да се свържете с нас в свързаната марка, а за някои Услуги може да има и онлайн формуляр за заявка, достъпен от менюто за настройки в акаунта на тази услуга (информацията за контакт и връзката към онлайн формуляра за заявка, ако има такава, са тук).

За да изпратите по имейл Вашата заявка за информация, изпратете ни имейл на usprivacyrequests@ancestry.com. Длъжни сме да потвърдим самоличността Ви, преди да Ви предоставим копие от Вашите данни. Ще поискаме от Вас да предоставите доказателство за самоличност и текущ адрес (напр. може да се наложи да предоставите копие на издадена от държавните органи лична карта, която ще се използва единствено за проверка на самоличността и адреса Ви).

Ако сте „упълномощен представител“ съгласно CCPA/CPRA и подавате искане за информация от името на някой от нашите потребители, вижте  Раздел 16.6.3 по-долу.

16.6.2 Право на изтриване. Може да имате право да поискате да изтрием Вашата лична информация.

Можете да подадете заявка за изтриване на Вашата собствена информация онлайн или по имейл. За да изтриете Вашата Лична информация, трябва да изтриете акаунта си и след изпълнение на искането за изтриване на акаунт, този процес е необратим. Вашата информация (включително родословни дървета, записи, снимки и ДНК Данни) ще бъде изтрита завинаги.

За да подадете Вашето искане за изтриване на Ancestry онлайн, следвайте тези подробни инструкции за начина на изтриване на Вашия акаунт. За да подадете заявка за изтриване от нашите свързани марки (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember и Find a Grave), винаги можете да се свържете с нас в свързаната марка, а за някои услуги може да има и онлайн формуляр за заявка, достъпен от менюто за настройки на акаунта на тази услуга (информацията за контакт и връзката към онлайн формуляра за заявка, ако има такава, са тук).

За да изпратите по имейл заявката за изтриване, изпратете ни имейл на usprivacyrequests@ancestry.com. Длъжни сме да проверим самоличността Ви, преди да изтрием данните Ви. Ще поискаме от Вас да предоставите доказателство за самоличност и текущ адрес (напр. може да се наложи да предоставите копие на издадена от държавните органи лична карта, която ще се използва единствено за проверка на самоличността и адреса Ви).

Ако сте „упълномощен представител“ съгласно CCPA/CPRA и подавате искане за информация от името на някой от нашите потребители, вижте  Раздел 16.6.3 по-долу.

16.6.3  Упълномощени представители. В приложимите юрисдикции жителите на САЩ могат да използват упълномощени представители, за да подават искания за информация и искания за изтриване. За да използвате упълномощен представител, изпратете ни имейл на [email protected]. Имайте предвид, че дори ако изберете да използвате упълномощен представител за дадено искане, пак ще трябва да работите директно с нас, за да предоставите:

 • Подписано разрешение от потребителя, което позволява на упълномощения представител да действа от негово/нейно име.
 • Удостоверяване на самоличността на потребителя (извършва се директно от потребителя за нас). Ще изискваме доказателство за самоличност и адрес (напр. копие на официална лична карта, която ще се използва единствено за проверка на самоличността и адреса Ви).

Докладът ще Ви бъде предоставен чрез акаунта Ви в Ancestry. Докладът не включва копие от ДНК Данните или родословни дървета на потребителя. Ако искате да изтеглите своите родословни дървета или ДНК Данни, вижте  Раздел 16.6.1.

16.6.4 Право на обжалване. В зависимост от това къде живеете, ако искането Ви да научите или изтриете Вашите данни бъде отказано, може да имате право да обжалвате. Можете да направите това като се свържете с нас на [email protected].

16.6.5 Право на коригиране. Имате право да коригирате неточната лична информация, която поддържаме за Вас. Можете да направите като, като посетите „настройки на акаунта“ или се свържете с нас на [email protected].

16.7  Продажба. За да се откажете от насочена реклама, моля, вижте Раздел 16.5.

16.8  Чувствителна лична информация. Ние обработваме чувствителна лична информация, събрана за Вас, само за предоставяне на услугите, включително за:

 • Поддържане на качеството и безопасността на услугите;
 • Подобряване на услугите;
 • Установяване на инциденти със сигурността;
 • Защита и преследване на злонамерени, измамни, неправомерни или незаконни действия, насочени към Ancestry; и
 • Поддържане или обслужване на акаунти, предоставяне обслужване на клиенти, обработване или изпълнение на поръчки и транзакции, удостоверяване на информация за клиенти, обработване на плащания, предоставяне на аналитични услуги и осигуряване на съхранение.

Може също така да обработваме тази чувствителна лична информация, както е необходимо, за да гарантираме физическата безопасност на хората и както се изисква от приложимото законодателство.

16.9  Без дискриминация. Ние няма да Ви дискриминираме за упражняване на което и да е от Вашите права съгласно приложимите нормативни изисквания за поверителност на САЩ.

16.10  Законът „Shine the Light“ на Калифорния. Гражданският кодекс на Калифорния, Раздел 1798.83, известен като закона „Shine the Light“, позволява на Потребителите, които са жители на Калифорния, да поискат и да получат от нас списък на Личната информация (ако има такава), която сме разкрили на трети страни за целите на директния им маркетинг през предходната календарна година, както и имената и адресите на тези трети страни. Заявленията могат да се подават само веднъж годишно и са безплатни. Съгласно член 1798.83, понастоящем Ancestry не споделя никаква Лична информация с трети страни за техните собствени цели за директен маркетинг.

16.11  Годишно отчитане. Кликнете тук , за да видите нашите годишни, глобални искания за право на информация/достъп на участника и право на изтриване.

16.12  Връзка с нас. Ако имате въпроси относно нашите политики или практики за поверителност, свързани със САЩ, моля, свържете се с нас на usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Действия за правна закрила. Различни федерални, щатски и местни закони могат да защитават Вашата лична информация.

Жителите на Калифорния, които желаят да подадат твърдение за нарушение на Закона за поверителност на генетичната информация в Калифорния (GIPA) , могат да подадат жалба до главния прокурор на Калифорния или своя окръжен прокурор. Жителите на градове с повече от 750 000 жители могат да подадат жалба до своя градски прокурор, а жителите на градове с градски прокурори на пълен работен ден могат да подадат жалба до своя градски прокурор. Ако желаете да подадете жалба до Вашия областен прокурор, градски прокурор или общински прокурор, свържете се с техния местен офис за повече информация. Жителите на Калифорния, които смятат, че личната им информация е била използвана неправилно , могат да подадат жалба до главния прокурор на Калифорния или Калифорнийската агенция за защита на личните данни (CPPA).

Жителите на Минесота, които желаят да заявят нарушение на Закона за поверителност на генетичната информация на Минесота (GIPA) , могат да подадат жалба до Министерството на търговията на Минесота, съгласно Minn. Stat. §45.027.

Жителите на Вирджиния, които желаят да подадат твърдение за нарушение на Va. Code Ann. §59.1-593 до §59.1-602 от 2023 г. (относно поверителността на генетичните данни) могат да подадат жалба до главния прокурор на Вирджиния.

Жителите на други щати, които смятат, че личната им информация е била използвана неправомерно, могат да подадат жалба до своя главен прокурор.

 

17.  Допълнителна декларация за поверителност на пребиваващи в Австралия

Ако Австралийският закон за поверителност от 1988 г. (Cth) (Закон за поверителност) се прилага за обработката на Вашата Лична информация, тези клаузи също ще се прилагат.

Генетичната информация се счита за „чувствителна информация“, както е посочено в Закона за поверителност. Ние ще събираме, използваме или разкриваме чувствителна информация за Вас само както е разрешено от закона, например когато сме получили Вашето съгласие за това или събирането се изисква или е разрешено от закона.

Във връзка с Раздел 8 (Вашите права и предпочитания по отношение на Вашата Лична информация), може да имате право да подадете жалба до съответния регулаторен орган за поверителност или защита на данните във Вашата юрисдикция. Въпреки това, ако имате въпроси или притеснения относно нашата обработка на Вашата Лична информация или ако считате, че не сме спазили тази Декларация за поверителност или съответния закон за поверителност във Вашата юрисдикция, ще сме благодарни, ако първо се свържете с нас като използвате данните вРаздел 15. Ние ще проучим жалбата и ще определим какви действия да предприемем, ако са необходими.

 

18.  Допълнителна декларация за поверителност на пребиваващи в Австралия

Този раздел разглежда правата и задълженията, установени от Закон 13.709/2018 – Бразилски общи разпоредби за защита на данните ("LGPD"), които се прилагат, когато:

 • Действията по обработка на лична информация се извършват в Бразилия;
 • Предлагате продукти и услуги в Бразилия; или
 • Когато личната информация се събира в Бразилия.

Законът предоставя на потребителите определени права, както е описано в Раздел 8. В допълнение към правата, предвидени в Раздел 8, LGPD предоставя и други права:

 • Информация за субектите, с които администраторът е споделил данни. Можете да поискате от Ancestry да предостави информация относно споделянето на лична информация с трети страни;
 • Анонимизиране, блокиране или изтриване на ненужни, прекомерни или неправомерно обработени данни. Поради принципите на адекватност и необходимост, можете да поискате от Ancestry да анонимизира, блокира или изтрие ненужна, необоснована или неправомерно обработена Лична информация;
 • Оттегляне на съгласието. Можете да поискате отмяна на съгласието, дадено на Ancestry за обработка на лична информация по всяко време; и
 • Възражени срещу лечението, ако е неправилно. Можете да възразите срещу неправилно обработване на Лична информация.
 • За да упражните което и да е от тези права, вижте Раздел 8.