Source Information

Ancestry.com. Den kunskapsrike skolmästaren, eller hufvudgrunderna uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Original data: Carl Rosander. Den kunskapsrike skolmästaren, eller hufvudgrunderna uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper. Chicago: The Swedish American Printing Company, 1893.