Source Information

Ancestry.com. De burgerlijke stand vóór de invoering der Fransche wet van 20 september 1792 in Limburg [database on-line]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Original data: Flament, A. J. A.. De burgerlijke stand vóór de invoering der Fransche wet van 20 september 1792 in Limburg : verordeningen omtrent de doop-, trouw- en doodregisters door de kerkelijke- en wereldlijke overheden der kerkprovinciën Mechelen en Keulen, van de Spaansch-Oostenrijksche Nederlanden, de Generaliteit, de hertogdommen Pruissisch Gelder, Cleve en Gulick, 't prinsbisdom Luik, onder wiens ressort het grondgebied van Limburg vóór 't Fransch bestuur heeft behoord, met eene geschied-schiedkundige inleiding. Maastricht: N.H. Kersemeekers, 1903.