Source Information

Ancestry.com. Stavanger domkapitels protokol, 1571-1630 [database on-line]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2005.
Original data: Stavanger domkapitels protokol, 1571-1630. Christiania: Aktieselskabet Thronsen & Co.s Bogtrykkeri, 1901.