New Search
 1. Record information.
  Name
  Adelma Pochontis Wolfe
  Birth
  Death
 2. Record information.
  Name
  Adelma Pochontis Wolfe
  Birth
  Death
 3. Record information.
  Name
  Adelma Pochontis Wolfe
  Birth
  Death
 4. Record information.
  Name
  Adelma Della Pochontis Wolf
  Birth
  Death
 5. Record information.
  Name
  Adelma Della Pochontis Wolf
  Birth
  Death
 6. Record information.
  Name
  Adelma Pochontis Wolfe
  Birth
  Death
 7. Record information.
  Name
  Adelma Pochontis Wolfe
  Birth
  Death
 8. Record information.
  Name
  Adelma Pocahontas "Della" Wolfe
  Birth
  Death
 9. Record information.
  Name
  Adelma Pocahontas "Della" Wolfe
  Birth
  Death
 10. Record information.
  Name
  Adelma Pocahontas "Della" Wolfe
  Birth
  Death
 11. Record information.
  Name
  John P Wolf
  Birth
 12. Record information.
  Name
  Helena A Wolf
  Birth
  Death
 13. Record information.
  Name
  Orrin P Wolf
  Birth
  Death
 14. Record information.
  Name
  John P. Wolfe
  Birth
  Death
  xxx x 1928
 15. Record information.
  Name
  John P. Wolfe
  Birth
  Death
  xxx x 1928
 16. Record information.
  Name
  John P Wolfe
  Birth
  Death
  xxx 1928
 17. Record information.
  Name
  John P Wolfe
  Birth
  Death
  xxx 1928
 18. Record information.
  Name
  Thomas P Wolfe
  Birth
 19. Record information.
  Name
  John P Wolfe
  Birth
 20. Record information.
  Name
  John P Wolfe
  Birth
 1. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx 1930
 2. View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx 1931
 3. View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x 1928
 4. View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x 1928
 5. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xxx 1928
 6. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xxx 1928
 7. Birth
  xxxx xxxx
 8. Birth
  xxxx xxxx