Steg 1 Aktivera ett kit online.

Hoppa INTE över detta steg. Du kan bara få dina resultat om du aktiverar ditt test.

Gå till https://www.ancestry.co.uk/dna/activate

Har du inget Ancestry-konto? Det är enkelt att använda och gratis - vi hjälper dig att konfigurera det.


Skriv in den 15-siffriga aktiveringskoden som står på provröret.

Denna kod kopplar ditt prov till dig. Det är enda sättet vi kan identifiera ditt prov. Utan detta får du inget resultat.

Om du samlar in flera olika prover samtidigt är det viktigt att du registrerar deltagarens namn och aktiveringskoden som står på provröret.

Steg 2 Samla DNA

Du bör varken äta, dricka, röka eller tugga tuggummi under de 30 minuter som föregår ditt salivprov.

Fyll röret med saliv upp till den svarta våglinjen.

Fyll röret tills din saliv (exklusive eventuella bubblor) ligger i linje med eller precis över våglinjen. Det är lätt - det är mindre än en tesked. Fyll inte på för mycket.


Byt ut tratten mot locket.

Avlägsna tratten från röret. Skruva på det bifogade locket ordentligt för att frigöra lösningen som ska stabilisera det DNA som finns i din saliv.


Dra åt för att frigöra den stabiliserande vätskan.

Du vet att det fungerar när den blå lösningen från locket har tömts in i röret.

Varning! Svälj inte den stabiliserande lösningen som finns i rörlocket. Om hud, ögon eller mun kommer i kontakt med lösningen, skölj med vatten. Förvara DNA-kittet utom räckhåll för barn.

Skaka röret i minst fem sekunder.

Detta gör att ditt prov blandas ordentligt med den stabiliserande lösningen, så att vi på bästa sätt kan bearbeta ditt prov på labbet.


Lägg provröret i uppsamlingspåsen.

Lägg provröret i uppsamlingspåsen som ingår i ditt DNA-kit. Försegla påsen med klisterremsan.


Skicka ditt prov med posten.

Lägg ditt prov i den frankerade kartongen. Försegla paketet med klisterremsan och skicka det med posten.

När dina resultat är klara kommer vi att kontakta dig på e-postadressen som är ansluten till ditt Ancestry-konto. Efter detta kommer du att ha åtkomst till dina personliga resultat när som helst på Ancestry.co.uk.