Search for content in message boards

De Mepsche

Replies: 2

Re: De Mepsche

Posted: 1268656572000
Classification: Query
Surnames: Mepsche, de Mepsche
from CBG.nl you can order the following

Mepsche
Wapen: doorsneden van goud en zwart en over alles heen een verkorte knoestige rode stam, waaruit komende aan de onderzijde vijf uitlopende zilveren wortels.

Wapenvoerder: Mepsche
Bron: 1, 2

Bron 1:
CBG, GHS 50A12, B.F.W. von Brucken Fock, Friese Familiewapens. Wapens van oud- adellijke & geadelde, eigenerfde, & enkele patricische familiën van frieschen oorsprong in Friesland tusschen Fly en Eems, waarbij gevoegd zijn wapens van enkele niet-friesche familiën, die aldaar goederen bezaten en ampten bekleedden, blz. 111.

Bron 2:
CBG, GHS 50A11, B.F.W. von Brucken Fock, Friese Familiewapens, blz. 63.

Afbeelding: Mepsche01


Mepsche
Wapen: doorsneden: van goud en zwart, en over alles heen een doorsneden uitgerukte boomstronk van rood en zilver.
Helm: gekroond.
Helmteken: een rode boomstronk, gaande over een bos pauwenveren.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Wapenvoerder: Mepsche
Bron: 1

Wapenvoerder: Egbertus Mepse
Student te Franeker 4 juli 1661, afkomstig uit Drente.
Bron: 2


Bron 1:
CBG, GHS 50B24, F.L. van Burmania. Adelijk wapenboeck. Begonnen in den jare 1748 en geijndigt anno 1755, 1e deel, blz. 226.

Bron 2:
CBG, Wapenboek der Gelders-Overijsselse studentenvereninging. De Franeker vereniging 1637-1668, blz. 39 (in familiearchief Hofstede de Groot).


Afbeelding: Mepsche02De Mepsche
Wapen: doorsneden: over alles heen een uitgerukte doorsneden boomstronk.
Helm: aanziend.
Helmteken een boomstronk, gaande over een bos pauwenveren.
Opmerkingen: vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 484/3.
Randschrift: . S . RVDOLPHVS / . D . MEPSCHE *
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: rond.
Afmetingen: 38 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 6 juni 1657.

Wapenvoerder: Rudolf de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 102.


Afbeelding: Mepsche01De Mepsche van den Ham
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: halfaanziend.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over vijf, waaiersgewijs geplaatste, pauwenveren.
Opmerkingen: het zegel bevindt zich in een gedraaid houten doosje. Vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 640, reg. 585.
Randschrift: . S. IOHAN . MEPSC / HE . VP . DEN . HAM
Materiaal: was.
Kleur: bruin.
Vorm: rond.
Afmetingen: 42 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 20 mei 1590.

Wapenvoerder: Johan de Mepsche van den Ham.
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 103.


Afbeelding: Mepsche02De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: aanziend.
Helmteken een boomstronk, gaande over een bos pauwenveren.
Opmerkingen: vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 576/3.
Randschrift: S(...) / DE + MEPSCHE
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: rond.
Afmetingen: 38 mm.
Staat: beschadigd.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 22 januari 1612.

Wapenvoerder: Rudolph de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 104.


Afbeelding: Mepsche03


De Mepsche op Tackenborg
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Opmerkingen: het schild gedekt met een fleuronkroon. vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 731.
Randschrift: * RODOLPH . D . MEPSCHE / . VP . TACKENBORCK
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: rond.
Afmetingen: 39 mm.
Staat: licht beschadigd.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 21 november 1649.

Wapenvoerder: Rudolf de Mepsche op Tackenborg
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 106.


Afbeelding: Mepsche05De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: halfaanziend.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over vijf, waaiersgewijs geplaatste, pauwenveren.
Opmerkingen: vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 553, reg. 513.
Randschrift: S * IOHAN + / + MEPSCHE *
Materiaal: was.
Kleur: groen.
Vorm: rond.
Afmetingen: 30 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 29 september 1574.

Wapenvoerder: Johan de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 105.


Afbeelding: Mepsche04De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: halfaanziend.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over zeven, waaiersgewijs geplaatste, pauwenveren.
Opmerkingen: vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 641, reg. 613.
Randschrift: S FRERICK . D / E MEPSCHE .
Materiaal: was.
Kleur: groen.
Vorm: rond.
Afmetingen: 35 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 17 juni 1598.


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 107.


Afbeelding: Mepsche06


De Mepsche van den Ham
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over vijf, waaiersgewijs geplaatste, struisvogelveren.
Opmerkingen: vindplaats oorspronkelijk charter: H.A. Farmsum, inv. nr. 555, reg. 545.
Randschrift: JOHAN MEPSCHE
Materiaal: was.
Kleur: bruin.
Vorm: rond.
Afmetingen: 32 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 9 februari 1580.

Wapenvoerder: Johan de Mepsche van den Ham
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 108.


Afbeelding: Mepsche07


De Mepsche
Wapen: doorsneden: over alles heen een uitgerukte doorsneden boomstronk.
Helm: aanziend.
Helmteken een boomstronk, gaande over een bos pauwenveren, rechts vergezeld van de initialen 'RD' en links van 'M'.
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: rond.
Afmetingen: 15 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 6 juni 1657.

Wapenvoerder: Rudolof de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 102.


Afbeelding: Mepsche01a


De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Opmerkingen: het schild gedekt met de initialen "I D M".
Materiaal: was.
Kleur: groen.
Vorm: rond.
Afmetingen: 16 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 29 september 1574.

Wapenvoerder: Johan de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 105.


Afbeelding: Mepsche04a


De Mepsche op Tackenborg
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helmteken een boomstronk gaande over een bundel pauwveren, links vergezeld van de initialen 'DM'.
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: achthoekig.
Afmetingen: 12 x 12 mm.
Staat: gaaf, maar een matige afdruk.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 21 november 1649.

Wapenvoerder: Rudolf de Mepsche op Tackenborg
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 106.


Afbeelding: Mepsche05a


De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: halfaanziend.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over zeven, waaiersgewijs geplaatste, pauwenveren, vergezeld rechts van de initialen 'FD' en links van 'M'.
Opmerkingen: achterkant van waszegel Mepsche06.
Materiaal: was.
Kleur: groen.
Vorm: ovaal.
Afmetingen: 16 x 19 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 17 juni 1598.

Wapenvoerder: Frederick de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 107.


Afbeelding: Mepsche06aDe Mepsche van den Ham
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Opmerkingen: het schild gedekt met de initialen 'IDM'.
Materiaal: was.
Kleur: bruin.
Vorm: rond.
Afmetingen: 15 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 9 februari 1580.

Wapenvoerder: Johan de Mepsche van den Ham
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 108.


Afbeelding: Mepsche07aDe Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: aanziend met helmkroon.
Helmteken een boomstronk gaande over zeven waaiersgewijs geplaatste pauwenveren.
Randschrift: Gerardi . / De . Mepsche
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: achthoekig.
Afmetingen: 36 mm.
Staat: goed.
Bevestiging: op zegelstaart nummers 321 en 202X.
Periode: 13 mei 1657.

Wapenvoerder: Gerhard de Mepsche.
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 202. Oorspronkelijk charter: R.A. Groningen, H.A. Farmsum, inv. nr. 738/1


Afbeelding: Mepsche08


De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: halfaanziend met helmkroon.
Helmteken een boomstronk gaande over zeven waaiersgewijs geplaatste pauwenveren, rechts vergezeld van het initiaal G en links van de initialen DM.
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: achthoekig.
Afmetingen: 36 mm.
Staat: goed.
Bevestiging: op zegelstaart nummers 321 en 202X.
Periode: 13 mei 1657.

Wapenvoerder: Gerhard de Mepsche.
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 202A. Oorspronkelijk charter: R.A. Groningen, H.A. Farmsum, inv. nr. 738/1.


Afbeelding: Mepsche08a


De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: halfaanziend met helmkroon.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over zeven waaiersgewijs geplaatste pauwenveren, vergezeld rechts van de initial 'G' en links van 'DM'.
Opmerkingen: op zegelstaart nummer 386. Beschreven zegelstaart. o.a.: 'an Jansen Rentemesters/dienaer ende Jantien'.
Materiaal: was.
Kleur: bruin.
Vorm: achthoekig.
Afmetingen: 15 x 16 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 5 november 1634.

Wapenvoerder: Gerard de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 386. Oorspronkelijk charter: R.A. Groningen, H.A. Farmsum, inv. nr. 801/1.


Afbeelding: Mepsche09a


De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: aanziend met helmkroon.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over een zeven waaiersgewijs geplaatste pauwenveren.
Opmerkingen: op zegelstaart nummer 386. Beschreven zegelstaart. o.a.: 'an Jansen Rentemesters/dienaer ende Jantien'.
Randschrift: . S . GERARDT . / DE MEPSCHE .
Materiaal: was.
Kleur: bruin.
Vorm: achthoekig.
Afmetingen: 36 x 39 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 5 november 1634.

Wapenvoerder: Gerard de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 386. Oorspronkelijk charter: R.A. Groningen, H.A. Farmsum, inv. nr. 801/1.


Afbeelding: Mepsche09De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: aanziend met helmkroon.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over negen, waaiersgewijs geplaatste pauwenveren.
Opmerkingen: op zegelstaart nummer 395. Beschreven zegelstaart, o.a.: 'Jacob E'.
Randschrift: S . PIETER / D : MEPSCHE
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: rond.
Afmetingen: 43 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 17de / 18de eeuw.

Wapenvoerder: Pieter de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 395.


Afbeelding: Mepsche10


De Mepsche
Wapen: doorsneden: een uitgerukte doorsneden boomstronk over alles heen.
Helm: aanziend met helmkroon.
Helmteken een uitkomende boomstronk, gaande over negen, waaiersgewijs geplaatste pauwenveren.
Opmerkingen: op zegelstaart nummer 395. Beschreven zegelstaart, o.a.: 'Jacob E'.
Materiaal: was.
Kleur: rood.
Vorm: ovaal.
Afmetingen: 13 x 16 mm.
Staat: gaaf.
Bevestiging: sur double queue.
Periode: 17de / 18de eeuw.

Wapenvoerder: Pieter de Mepsche
Bron: 1


Bron 1:
CBG, Collectie Hora Siccama, nr. 395.


Afbeelding: Mepsche10a

SubjectAuthorDate Posted
Micheil MacThomhais 990100800000 
Armando Frama... 1268656572000 
Armando Frama... 1268657193000 
per page

Find a board about a specific topic